Ba cậu bé nói chuyện với nhau.

* Cậu bé thứ nhất nói:

“Bố tớ chạy nhanh nhất. Ông bắn một mũi tên và chạy về đích trước nó”.

* Cậu thứ hai:

– Bố tớ là thợ săn, ông bắn nhầm một phát súng vào bạn săn, sau đó còn kịp chạy đến kéo ông kia tránh viên đạn.

* Cậu bé thứ ba nghe xong, bĩu môi nói:

– Bố tớ là một nhân viên Nhà nước. Ông hết giờ làm việc lúc 5h chiều và về đến nhà lúc 4h15.

Xem thêm:  GIẬT MÌNH