Chỉ có thể là Nhân Mã

Nhân Mã là cung hoàng đạo vô tư bậc nhất trong số 12 cung. Thế nhưng, khác với vẻ ngoài dễ gần, dễ đoán, họ thực chất có rất nhiều điều mà phải tìm...

Đặc trưng 12 cung hoàng đạo

Từ những năm 1645 trước Công nguyên các nhà Chiêm tinh Babylon cổ đại đã sáng tạo ra cung hoàng đạo. Theo các nhà Chiêm tinh học và Thiên văn học thời cổ đại,...