Trong một cuộc thảo luận gồm có 4 nước: Vn, Nhật, Bungari và Hà Lan:

* Nước Nhật khoe:

– Nước tui có hoa anh đào là đẹp nhất!!

VN tiếp:

– Đáng để lót đít ngồi.

+ Bun , Hà Lan:  Đúng, đúng…

* Đến Bun khoe:

– Nước tôi có hoa hồng đẹp nhất!

Vn: – Đáng để lót đít ngồi.

Nhật, Hà Lan:

– Đúng, đúng…

* Hà Lan vội khoe về nước mình:

– Còn nước tui có hoa Tulip là đẹp nhất!!

Vn lại nói :

– Đáng để lót đít ngồi.

Nhật, Bun:

– Đúng, đúng…

Cả ba nước nỗi giận quay sang Vn và hỏi:

-Thế Vn có gì mà nói?

– Vn thản nhiên đáp:

– Có hoa xương rồng …

Xem thêm:  GIẬT MÌNH